Miljødata for den rensede røg

Status
Ovnlinje i drift
Ovnlinje ude af drift

Forbrændingsanlægget har krav til, hvor meget der i gennemsnit må udledes af forskellige stoffer hver ½ time og for hvert døgn. I tabellen nedenfor er miljøkravet for de enkelte stoffer vist. I figuren er udledningen af det enkelte stof vist i % af ½ times kravet (blå søjle) og døgnkravet (grøn søjle). Desuden er 100 % (dvs. en udledning svarende til miljøkravet) vist. Hvis f.eks. figuren viser 20 for CO i grøn søjle, svarer det til 20 % af CO døgnkravet på 50 mg/Nm3, hvilket betyder, at der det foregående døgn er udledt i gennemsnit 10 mg/Nm3 af stoffet CO.
Ovnlinje 1 Status
Ovnlinje 2 Status
Ovnlinje 4 Status