Adelvej 1-39

Adresse

Projekttype

Forventet
opstart

Forventet
afslutning

Kort

Adelvej 1-39

Renoveringsprojekt

2022

2022

kort

Aldersrovej 21-31, Otto Rudsgade

Adresse

Projekttype

Forventet
opstart

Forventet
afslutning

Kort

Aldersrovej 21-31

Renoveringsprojekt

2021

2021

kort

Arnegårdsvej 3-23, I.P. Jakobsens Vej

Adresse

Projekttype

Forventet
opstart

Forventet
afslutning

Kort

Arnegårdsvej, I.P. Jakobsens Vej 3-23

Renoveringsprojekt

2023

2023

kort

Augustvej, Septembervej, Oktobervej, Novembervej

Adresse

Projekttype

Forventet
opstart

Forventet
afslutning

Kort

Oktobervej 3 - 71

Renoveringsprojekt

2021

2021

kort

Bavnegårdsvej, Sti v/ Pilegårdsvej

Adresse

Projekttype

Forventet
opstart

Forventet
afslutning

Kort

Bavnegårdsvej

Renoveringsprojekt

2021

2021

kort

Bethesdavej 30-59 + 48-67

Adresse

Projekttype

Forventet
opstart

Forventet
afslutning

Kort

Bethesdavej

Renoveringsprojekt

2020

2020

kort

Bragesvej 1 - 43, Haslevej 2-21, Åbyhøj

Adresse

Projekttype

Forventet
opstart

Forventet
afslutning

Kort

Bragesvej 1 - 43

Renoveringsprojekt

2021

2021

kort

Brovej 4-36

Adresse

Projekttype

Forventet
opstart

Forventet
afslutning

Kort

Brovej 4-36

Renoveringsprojekt

Uge 28 - 2020

Uge 49 - 2020

kort

Bækkelundsvej etape I+II

Adresse

Projekttype

Forventet
opstart

Forventet
afslutning

Kort

Bækkelundsvej

Omlægning

Uge 01 - 2021

Uge 52 - 2021

-

Carit Etlars Vej 1 - 30, Silkeborgvej 284 - 286, Åbyhøj

Adresse

Projekttype

Forventet
opstart

Forventet
afslutning

Kort

Carit Etlars Vej 1 - 30

Renoveringsprojekt

2023

2023

kort

Dyrehavevej

Adresse

Projekttype

Forventet
opstart

Forventet
afslutning

Kort

Dyrehavevej 1-43

Renoveringsprojekt

2021

2021

kort

Enghavevej 2-37, Vibyhøjvej 2-5, Brinken 1-7, Lundshøjvej, Hørvej 1-7, Kløvervej 2-6, Engtoften, Viby

Adresse

Projekttype

Forventet
opstart

Forventet
afslutning

Kort

Enghavevej 2 - 37

Renoveringsprojekt

2021

2021

kort

Firkløvervej 3-28,Bregnevej 1B-5,Ribesvej 1A-11

Adresse

Projekttype

Forventet
opstart

Forventet
afslutning

Kort

Firkløvervej 3-28

Renoveringsprojekt

2020

2020

kort

Grydhøjvej 1 - 40, Aarhus N

Adresse

Projekttype

Forventet
opstart

Forventet
afslutning

Kort

Grydhøjvej 1 - 40

Renoveringsprojekt

2021

2021

kort

Harald Kiddes Vej 34-65, Sophus Bauditz Vej

Adresse

Projekttype

Forventet
opstart

Forventet
afslutning

Kort

Harald Kiddes Vej 34-65

Renoveringsprojekt

Uge 35 - 2020

Uge 02 - 2021

kort

Herredsvejen

Adresse

Projekttype

Forventet
opstart

Forventet
afslutning

Kort

Herredsvejen 15-48

Renoveringsprojekt

2020

2020

kort

Hirsevangen 2-18, Nordvestpassagen 25-53, 50-68

Adresse

Projekttype

Forventet
opstart

Forventet
afslutning

Kort

Hirsevangen, Nordvestpassagen 2-18, 25-53, 50-68

Renoveringsprojekt

2020

2020

kort

Højvangsvej 57 - 99, Jarlsmindevej 7 - 21, Stautrup

Adresse

Projekttype

Forventet
opstart

Forventet
afslutning

Kort

Højvangsvej 57 - 99

Renoveringsprojekt

2021

2021

kort

Jagtvej, Rypevej, Rågevænget

Adresse

Projekttype

Forventet
opstart

Forventet
afslutning

Kort

Jagtvej, Rypevej, Rågevænget

Renoveringsprojekt

2020

2020

kort

J.F. Willumsens Vej

Adresse

Projekttype

Forventet
opstart

Forventet
afslutning

Kort

J.F. Willumsens Vej

Renoveringsprojekt

2021

2021

kort

Katrinebjergvej 56A - 110 - Opdimensionering

Adresse

Projekttype

Forventet
opstart

Forventet
afslutning

Kort

Katrinebjergvej 56A-110

Omlægning

2021

2021

kort

Kirkegårdsvej 1-23B

Adresse

Projekttype

Forventet
opstart

Forventet
afslutning

Kort

Kirkegårdsvej 1-23B

Renoveringsprojekt

Uge 01 - 2021

Uge 52 - 2021

-

Kolt Kirkevej 19-115, Kolt Kirkevej 143-211, Torshøjvænget 64-160

Adresse

Projekttype

Forventet
opstart

Forventet
afslutning

Kort

Kolt Kirkevej, Torshøjvænget 1-221, 64-160

Renoveringsprojekt

2021

2021

kort

Koltvej 1-49

Adresse

Projekttype

Forventet
opstart

Forventet
afslutning

Kort

Koltvej 1-49

Renoveringsprojekt

Uge 23 - 2020

Uge 50 - 2020

kort

Koppelsvej, Søren Skjødtsvej Opstart efteråret

Adresse

Projekttype

Forventet
opstart

Forventet
afslutning

Kort

Koppelsvej, Søren Skjødtsvej 2-16 & 1-10

Renoveringsprojekt

2020

2020

kort

Logistikparken

Adresse

Projekttype

Forventet
opstart

Forventet
afslutning

Kort

Logistikparken 19A

Omlægning

2020

2020

kort

Mandalsvej, Farslundsvej

Adresse

Projekttype

Forventet
opstart

Forventet
afslutning

Kort

Mandalsvej, Farslundsvej 1-43, 3-32

Renoveringsprojekt

2020

2020

kort

Mølleager 1-19 - Mølledalen 1-27

Adresse

Projekttype

Forventet
opstart

Forventet
afslutning

Kort

Mølleager 1-19

Renoveringsprojekt

2021

2021

kort

Nordre Strandvej 108A - 118, Risskov

Adresse

Projekttype

Forventet
opstart

Forventet
afslutning

Kort

Nordre Strandvej 108A - 118

Renoveringsprojekt

2021

2021

kort

Omlægning af fjv. pga. elektrifisering.

Adresse

Projekttype

Forventet
opstart

Forventet
afslutning

Kort

Skanderborgvej 236

Omlægning

Uge 20 - 2020

Uge 40 - 2020

-

Omlægning af ledninger ved Cykelbro CHR. 10 vej.

Adresse

Projekttype

Forventet
opstart

Forventet
afslutning

Kort

Christian X s Vej cykelbro

Omlægning

2023

2023

kort

Opdim af hovedledn. Nordlandsvej 64-66

Adresse

Projekttype

Forventet
opstart

Forventet
afslutning

Kort

Nordlandsvej 64-66

Omlægning

2020

2020

kort

Opdimensionerig i forbindelse med Byfortætning

Adresse

Projekttype

Forventet
opstart

Forventet
afslutning

Kort

Katrinebjergvej 75-117

Omlægning

Uge 01 - 2021

Uge 52 - 2021

-

Opdimensionering af ledninger Dybbølvej, Skolevangsalle', Fortebakken

Adresse

Projekttype

Forventet
opstart

Forventet
afslutning

Kort

Dybbølvej, Skolevangsalle', Fortebakken

Omlægning

2021

2021

kort

Rudolfgårdsvej 1A - 26, Gunnar Clausens Vej 26A, B, C

Adresse

Projekttype

Forventet
opstart

Forventet
afslutning

Kort

Rudolfgårdsvej 1A - 26

Renoveringsprojekt

2021

2021

kort

Rytterknægten 1-25, Højlyngen 2-8,Due Odde, Finnedalsvej,Hammer Odde

Adresse

Projekttype

Forventet
opstart

Forventet
afslutning

Kort

Rytterknægten 1-25

Renoveringsprojekt

Uge 34 - 2020

Uge 51 - 2020

kort

Sejrs Alle, Nordre Strandvej

Adresse

Projekttype

Forventet
opstart

Forventet
afslutning

Kort

Sejrs Allé, Nordre Strandvej 1A-36, 136

Renoveringsprojekt

Uge 38 - 2020

Uge 51 - 2020

kort

Skejbyvej / P.O. Pedersensvej

Adresse

Projekttype

Forventet
opstart

Forventet
afslutning

Kort

Skejbyvej / P.O. Pedersensvej

Omlægning

Uge 20 - 2020

Uge 45 - 2020

-

Skejbyvej Ø508

Adresse

Projekttype

Forventet
opstart

Forventet
afslutning

Kort

Projekt 2 Skejbyvej 15-29

Omlægning

Uge 22 - 2020

Uge 47 - 2020

kort

Projekt 2 Skejbyvej 15-29

Omlægning

2020

2020

kort

Skejbyvej Ø508 etape 2

Adresse

Projekttype

Forventet
opstart

Forventet
afslutning

Kort

Skejbyvej

Omlægning

Uge 22 - 2020

Uge 50 - 2020

-

Skt. Clemens stræde Betonkanal

Adresse

Projekttype

Forventet
opstart

Forventet
afslutning

Kort

Skt. Clemens stræde 1-22

Renoveringsprojekt

2021

2025

kort

Solskrænten 2 - 22, Hansbrogesvej 30-36

Adresse

Projekttype

Forventet
opstart

Forventet
afslutning

Kort

Solskænten 2 - 22

Renoveringsprojekt

2021

2021

kort

Sveavej 5-11, Vestborgvej, Volshøjvej, Rigelvej 6-15, Bakkegårdsvej

Adresse

Projekttype

Forventet
opstart

Forventet
afslutning

Kort

Sveavej 5 - 11

Renoveringsprojekt

2021

2021

kort

Svendborgrampen

Adresse

Projekttype

Forventet
opstart

Forventet
afslutning

Kort

Sydhavnsgade 10- Strandparken 23

Renoveringsprojekt

Uge 26 - 2020

Uge 51 - 2020

kort

Sølystgade 21B - 60

Adresse

Projekttype

Forventet
opstart

Forventet
afslutning

Kort

Sølystgade 21B-60

Renoveringsprojekt

2021

2021

kort

Tretommervej, Dybbølvej omlægning af ledninger ved gl. bygværker

Adresse

Projekttype

Forventet
opstart

Forventet
afslutning

Kort

Tretommervej Dybbølvej

Omlægning

2021

2021

kort

Tretommervej Dybbølvej

Omlægning

2021

2021

kort

Valdemarsgade 3-59, Sonnesgade 8-10, Morten Børupsgade 24

Adresse

Projekttype

Forventet
opstart

Forventet
afslutning

Kort

Valdemarsgade 3-59

Renoveringsprojekt

Uge 01 - 2025

Uge 52 - 2025

kort

Valdemarsgade 3-59

Renoveringsprojekt

2025

2025

kort

Vejlbytoften etape I, 11-177, Vejlbytoften etape II, 1A-127

Adresse

Projekttype

Forventet
opstart

Forventet
afslutning

Kort

Vejlbytoften 11-177

Renoveringsprojekt

2021

2021

kort

Virupvej, Bækvangen

Adresse

Projekttype

Forventet
opstart

Forventet
afslutning

Kort

Virupvej, Bækvangen 2-10, 1-30

Renoveringsprojekt

2021

2021

kort

Østre Skovvej omlægning af bygværk

Adresse

Projekttype

Forventet
opstart

Forventet
afslutning

Kort

Østre Skovvej 8

Omlægning

2021

2021

kort

Åbyvej 102 - 166, Dysagervej 3 - 13

Adresse

Projekttype

Forventet
opstart

Forventet
afslutning

Kort

Åbyvej, Dysagervej 102-166, 3-13

Renoveringsprojekt

Uge 35 - 2020

Uge 51 - 2020

kort